6-7 grudnia 2019, Wrocław, HOTEL MERCURE WROCŁAW CENTRUM

XLI Wrocławska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa "Okulistyka XXI wieku STATE OF THE ART"


 

Uwaga! Godziny rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych kursów dla lekarzy, kursów dla lekarzy i optometrystów oraz warsztatów mogą ulec modyfikacjom.  
Niektóre kursy odbywają się równolegle, należy wybrać udział w poszczególnych kursach tak, żeby ich ramy godzinowe nie pokrywały się ze sobą!
KURS 1. obejmuje również część praktyczną, część praktyczna kursu dostępna dla ograniczonej liczby osób, decyduje kolejność zgłoszeń.
Uwaga!!! Warsztat - Ortokorekcja (mgr Anny Murawskiej) nie odbędzie się z przyczyn niezależnych od organizatora!

HOTEL MERCURE WROCŁAW CENTRUM
pl.Dominikański 1
50-159 Wrocław

6-7 grudnia 2019

ORGANIZATOR

OŚRODEK OKULISTYKI KLINICZNEJ SPEKTRUM
ul. Zaolziańska 4
53-334 Wrocław
Tel.: 71 344 22 66

BIURO ORGANIZATORA

Biuro Organizacji Konferencji InspireCongress Sp. z o. o.
ul. Powstańców Śląskich 95
53-332 Wrocław
Tel.: 71 780 90 52
Faks: 71 780 90 54
E-mail: biuro@inspirecongress.pl